TEL: +40723.621.226 / +40721.272.642 / Fax: +40372-251-020 | halupex@grill.ro

Selected:

Lichid De Aprins Cărbun - 0,9 L

Lichid De Aprins Cărbun – 0,9 L

Lichid De Aprins Cărbun – 0,9 L

100 Buc./Palet

Cerere De Oferta – >> CLICK AICI <<

Fax: +40372.251.020
TEL: +40723.621.226
+40721.272.642
Mail: halupex@grill.ro

Category:

Description

Lichid de aprins cărbun Precautil: o singurä inghititură din acest lichid poate cauza leziuni pulmonare care constituie a amentinare la adresa vietii. H226: Lichid şi vapori inflamabil. H336: Poate provoca somnolentă sau ameteală. H304: Poate fi mortal în caz de inghitire şi de pătrundere in către respiratori. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUHO66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P102: A nu se läsa la îndemâna copilor. P405: A se depozita sub cheie. PZ10: A se păstra departe de sursă de căldură /scântei/ fläcări deschise/ suprafete inchinse. Fumatul interzis. P403+P233: A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Păstrati recipientul inchis etanş. P261: Evitați să inspirati vaporii. P271: A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate. P280: Purtati mănuşi de protecțiefimbräcăminte de protectie/echipament de protecție/ echipament de protecție a ochillor/echipament de protectie a fetei. P301+P310: IN CAZ DE INGHITIRE sunati imediat un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, tel.: 0213183606. P304+P340: IN CAZ DE INHALARE: transportati victima la aer liber şi Domeniul de utilizare -pentru aprindere materialelor combustibile (carbuni, bricheti, lemn) Performante asigura aprinderea omogenă, rapida si in siguranta a materialelor combustibile pentru grätar, sobe, şeminee. Utilizare: se toarna lichidul peste materialele combustibile, se aşteaptä pâna este absorbit in totalitate inainte de a da foc: -grill-ul se poate utiliza când carbuni sunt incälziti la rosu, iar flacara este stinså. Compozitie: – amestec omogen de hidrocarburi alifatice dezodorizate Conditii de depozitare: depozitarea se face în spati inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperilor si radiatilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25’C. Agenti de stingere recomandati: CO, praf chimic, nisip. Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat), apa imbunatätită chimic. Valabil pâna in lanuarie 2020 Distribuitor: S.C. HALUPEX S.R.L Lupeni nr 194, jud. Hr. Tel: 0723621226 Produs fabricat in Romania GHS mentineți-o în stare de repaus, într-o pozitie confortabilă pentru resiratie. P312: Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, dacă nu va simtiti bine P331 Nu provocati voma. P370+P378: In caz de incendiu utilizati Co2, praf chimic, nisip pentru stingere. GERAB e 0,9 L ake il1 Agenti de stingere interzişi: apă (jel, compact, jel pulverizat), apă imbunătătită chimic. P391: Colectati acurgerile de produs. 581: Aruncați continutul/conteinerul în acord cu regulamentele naționale. Continut de substante periculoase: Nafta (petrol) fracțiune grea hidrotratată/ nafta grea (petrol) hidrodesulfurată/ solvent nafta mediu aliphatic (petrol), hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici.(2-25%) GRIGL GERAB 165 Lupeni nr 194, jud. Harghita Tel: 0723 – 621 226, Fax: l9 461120 0012 31

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lichid De Aprins Cărbun – 0,9 L”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Menu
Translate »
×